Date
11.09.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Novo Selo Glinsko Nova

Katastarska općina:
k.o. Novo Selo Glinsko Nova

Lokacija predočavanja:
Vatrogasni dom, Novo Selo Glinsko 51

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Marinbrod Nova

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.