Date
19.03.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Mošćenica

Katastarska općina:
k.o. Mošćenica

Lokacija predočavanja:  u terenskom uredu u prostorijama Mjesni dom Mošćenica, Marina Držića 7, Mošćenica.

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Starigrad Novi

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.