Date
28.08.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Maja Nova

Katastarska općina:
k.o. Maja Nova

Lokacija predočavanja:
Osnovna škola Maja, Maja 30

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Kloštar Podravski

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.