Date
02.04.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Kutina Zapad

Katastarska općina:
k.o. Kutina Zapad

Lokacija predočavanja: u Športskom centru Kutina na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 8.

 

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Provedba Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.