Date
19.02.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Knezovec

Katastarska općina:
k.o. Knezovec

Lokacija predočavanja: Dvorana Doma kulture Jurica Murai, Pleškovec 25

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Brest Pokupski Novi
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.