Geodet mjeri
Date
03.07.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Hum na Sutli

Katastarska općina:
 k.o. Hum na Sutli

Lokacija predočavanja:  u prostoriji “mala dvorana” na 1. katu zgrade općine na adresi Hum na Sutli 175 , 49231, Hum na Sutli

Predočavanje započinje dana 03. srpnja 2024. g.

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Hrvatsko Selo Novo
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.