Date
18.03.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Gora Nova

Katastarska općina:
k.o. Gora Nova

Lokacija predočavanja:  u terenskom uredu u prostoriji Društvenog doma u Strašniku na adresi Strašnik 26A, Strašnik.

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Bistransko Podgorje Novo I

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.