Date
28.02.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Donje Pokupje 1

Katastarska općina:
k.o. Donje Pokupje 1

Lokacija predočavanja: prostorije DVD-a Velika Jelsa, adresa Donja Jelsa 186

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Tribanj Novi
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.