Date
18.03.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Donje Mekušje 1

Katastarska općina:
k.o. Donje Mekušje 1

Lokacija predočavanja:  u terenskom uredu u prostoriji Mjesnog odbora na adresi Donje Mekušje 33.

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Gora Nova

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.