Date
03.08.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Donja Kupčina Nova

Katastarska općina:
k.o. Donja Kupčina Nova

Adresa:
Zavičajni muzej, Donja Kupčina 191A

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Beravci

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.