Date
04.08.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere

Katastarska općina:
k.o. Beravci

Adresa:
Vatrogasni dom, I kat, Beravci 77

[ Preuzmite prilog ]

 

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zagrad 1
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.