Date
04.03.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Cetingrad 1

Katastarska općina:
k.o. Cetingrad 1

Lokacija predočavanja: prostorije Općinske vijećnice na adresi Trg hrvatskih branitelja 6A, Cetingrad.

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Donje Pokupje 1
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.