Date
26.06.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Buk

Katastarska općina:
k.o. Buk

Lokacija predočavanja:

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Beravci Novi

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.