Date
11.03.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Bistransko Podgorje Novo I

Katastarska općina:
k.o. Bistransko Podgorje Novo I

Lokacija predočavanja:  u terenskom uredu u prostoriji Mjesnog doma Ivanec Bistranski na adresi Stubička ulica 75, Ivanec Bistranski.

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Cetingrad 1

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.