Date
28.08.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Beravci

Katastarska općina:
k.o. Beravci

Lokacija predočavanja:
Vatrogasni dom, I kat, Beravci 77

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Otvoreni radovi katastarske izmjere na području Općine Zadvarje za dijelove katastarskih općina Žeževica i Katuni

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.