Date
10.10.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Beravci Novi

Katastarska općina:
k.o. Beravci Novi

Lokacija predočavanja: Vatrogasni dom, I kat, na adresi Beravci 77

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zelina Nova

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.