Date
07.12.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Imbriovec Novi

Katastarska općina:
k.o. Imbriovec Novi

Lokacija predočavanja: Vatrogasni dom, na adresi Imbriovec 59

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Kosore Nove

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.