Date
11.12.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Graberje Novo

Katastarska općina:
k.o. Graberje Novo

Lokacija predočavanja: Kontejner civilne zaštite u Graberju na adresi Graberje 7A, Graberje

Obavijest predočavanje – Graberje Novo

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Imbriovec Novi
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.