Date
22.01.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Gornje Mekušje 1

Katastarska općina:
k.o. Gornje Mekušje 1

Lokacija predočavanja: Društveni dom Gornje Mekušje, na adresi Mekušanska cesta 63

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Vlada RH donijela odluku o Godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja u 2023. za 2024. godinu
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.