Date
11.12.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Frkljevci

Katastarska općina:
k.o. Frkljevci

Lokacija predočavanja: DVD Frkljevci, na adresi Kadanovci, Kadanovci 1A, 34310 Frkljevci

Obavijest predočavanje – Frkljevci

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Kupinečki Kraljevec

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.