Date
11.09.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – dio k.o. Donje Mekušje

Katastarska općina:
dio k.o. Donje Mekušje

Lokacija predočavanja:
Mjesni odbor, Donje Mekušje 33a

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Donja Kupčina Nova

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.