Date
22.11.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Brodski Drenovac

Katastarska općina:
k.o. Brodski Drenovac

Lokacija predočavanja: Nk Hrvatski dragovoljac, na adresi Brodski Drenovac 184a

Obavijest predočavanje – Brodski Drenovac

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Strašnik Novi

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.