Date
18.12.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Bistransko Podgorje Novo II

Katastarska općina:
k.o. Bistransko Podgorje Novo II

Lokacija predočavanja: Općina Bistra, na adresi Bistranska 98, Poljanica Bistranska

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Marinbrod Nova

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.