Date
03.03.2023.

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA NA PODRUČJU KARLOVCA ZAPOČELA KATASTARSKU IZMJERU

Karlovac, 3. ožujka 2023. – Grad Karlovac i Karlovačka županija su među prvim područjima u Hrvatskoj na kojima je započela katastarska izmjera u sklopu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. Početak radova su svečano otvorili glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić, pročelnik Ureda županice Karlovačke županije Bernardo Pahor te gradonačelnik Karlovca Damir Mandić

Na području Grada Karlovca godišnjim programom katastarskih izmjera obuhvaćena su područja 6 katastarskih općina (Velika Jelsa, dio Donje Pokupje, dio Donje Mekušje, dio Gornje Mekušje, dio Zagrad i dio Mahično). Katastarska izmjera i obnova katastra i zemljišne knjige u Karlovačkoj županiji će se u sklopu ovog godišnjeg programa, osim na području Grada Karlovca, obavljati i na području Općine Cetingrad.

Podaci za Grad Karlovac:

  • ukupna površina za koju se provodi postupak obnove katastra i zemljišne knjige je 3.218 hektara,
  • 15.431 katastarskih čestica
  • 5.328 zgrada 
  • predviđeni rok dovršenja svih usluga iz ugovora je prosinac 2023. 
  • postupak obnove zemljišne knjige i katastra se planira dovršiti u roku od 3 – 6 mjeseci
  • sredstva osigurana u državnom proračunu  Grada Karlovca – 3,028,552.95 EUR (22,818,632.21 kuna).

Dovršetkom ovih katastarskih izmjera podaci katastra i zemljišne knjige bit će obnovljeni za čitavo područje Grada Karlovca i predstavljat će pozitivan primjer ostalim jedinicama lokalne samouprave, a vlasnicima nekretnina, gradu i gradskim službama osigurati brzo i jednostavno upravljanje nekretninama i prostorom.

Na području Karlovačke županije do sada su izvršene ili se dovršavaju katastarske izmjere na područjima Grada Karlovca (Karlovac I, Karlovac II, Turanj i Mala Švarča 1), Grada Ogulina (Otok Oštarijski, Ogulin 1), Grada Slunja (Slunj 1, Rakovica 1, Drežnik 1), Grada Duga Resa (Duga Resa 2), Općine Draganić (Draganić 1), a u okviru ovog godišnjeg programa osim katastarskih općina na području Grada Karlovca katastarska izmjera se provodi i za katastarsku općinu  Cetingrad.

Katastarska izmjera koja je započela na području Karlovačke županije će biti temelj budućeg razvoja ovog područja. Mnogi gospodarski projekti ovise o rješavanju ovog problema i drago nam je da smo među prvima u Hrvatskoj koji će uskoro imati obnovljene zemljišne knjige“, izjavio je pročelnik Ureda županice Karlovačke županije Bernardo Pahor.

Nositelj projekta Višegodišnji program katastarskih izmjera 2021.-2030. je Državna geodetska uprava.  

Pozivam sve vlasnike da se odazovu pozivu iz svoje katastarske općine i da jednim odlaskom do svoje nekretnine pomognu upisati stvarno stanje pojedine nekretnine i da istodobno na teret državnog proračuna upišu ono što možda generacijama nisu. Višegodišnji program katastarske izmjere je prilika koja se ne bi smjela propustiti“, izjavio je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić. 

Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države u kojima se obavlja više od 80% gospodarskih aktivnosti. Podaci o svim nekretninama će nakon izmjere biti dostupni digitalnim putem i u realnom vremenu. 

„Katastarske izmjere koje danas svečano započinjemo predstavljaju krunu dvadesetogodišnjoj aktivnosti suda i katastra na obnavljanju službenih evidencija o nekretninama u gradu Karlovcu. Kroz sve te godine rada su Ministarstvo pravosuđa, Državna geodetska uprava i ovlašteni inženjeri geodezije napredovali u svojim procesima, aplikacijama i znanju te mogu reći da način na koji će se provoditi katastarske izmjere za ovih šest katastarskih općina u okviru Višegodišnjeg programa predstavljaju iskorak i dobar put prema skraćivanju rokova obnove katastra i zemljišne knjige.“, izjavio je ispred Općinskog suda u Karlovcu sudac Tomislav Maras. 

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. usvojio je Hrvatski sabor 1. listopada 2021. godine i ujedno je Vlada Republike Hrvatske 3. lipnja 2022. donijela Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu. 

Sredstva potrebna za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2030. okvirno iznose 401.486.495,45 eura (3.025.000.000,00 kuna). Ona su dijelom osigurana na stavkama državnog proračuna, a većim dijelom Višegodišnji program financirat će se sredstvima iz EU fondova.

Kontakt za medije:
Marina Karamatić Sopić
Ambrela komunikacije
091 33 82 042
marina@ambrela.hr

Prethodna Početak katastarske izmjere u Glini

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.