Date
11.03.2023.

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA ZAPOČELA KATASTARSKU IZMJERU NA PODRUČJU CETINGRADA

Cetingrad, 11. ožujka 2023. – Državna geodetska uprava otvara još jednu lokaciju na kojoj započinje katastarska izmjera u sklopu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2023. Za dio katastarske općine Cetingrad će nakon provedenog postupka podaci o nekretninama u zemljišnoj knjizi i katastru biti ažurirani u skladu sa stvarnim stanjem i bit će dostupni u realnom vremenu i u digitalnom obliku. Radove u Cetingradu su svečano otvorili potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, načelnica općine Cetingrad Marina Kalić i sudac Općinskog suda u Karlovcu, Tomislav Maras

Područja poput Cetingrada su od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku i današnji početak katastarske izmjere to i pokazuje. Ključna karika za napredak ovog područja, za razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma je sređen katastar i zemljišna knjiga jer donosi transparentnost vlasništva nad nekretninama i mogućnost za ubrzanje i javnih i privatnih projekata, te time osigurava ravnomjeran razvoj svih područja u Republici Hrvatskoj. U ime Vlade RH pozdravljam Višegodišnji program katastarskih izmjera i veselim se dovršetku radova u predviđenim rokovima“, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, Tomo Medved.  

Podaci za općinu Cetingrad:

  • katastarska općina Cetingrad površine 904 hektara
  • 2.123 katastarske čestice
  • 593 zgrade. 

Predviđeni rok dovršenja svih usluga iz ugovora je prosinac 2023.

Za provedbu katastarske izmjere i geodetskog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere za područje Općine Cetingrad u državnom proračunu su osigurana sredstava u ukupnom iznosu od 3,386,255.00 kuna  odnosno 449,433.27 EUR.

Državna geodetska uprava nositelj je projekta Višegodišnji program katastarskih izmjera 2021.-2030. 

Višegodišnji program katastarskih izmjera je najveći projekt zemljišne administracije u Hrvatskoj od kada postoje zemljišne knjige. Vlada RH je pokrenula investiciju sređivanja stanja podataka u katastru i zemljišnoj knjizi osiguravanjem sredstava u državnom proračunu što je vlasnicima i upraviteljima nekretnina prilika za sređivanje stanja nekretnina kojih su vlasnici, odnosno nekretnina kojima upravljaju. Zato pozivam sve vlasnike nekretnina da se odazovu pozivu za izmjeru i da budu aktivan sudionik katastarske izmjere jer su dobrobiti ovog projekta višestruke i za privatne vlasnike i za lokalnu zajednicu. Osiguravajući da su sustavi zemljišne administracije i upravljanja nekretninama uspostavljeni i učinkoviti, država osigurava ubrzani gospodarski rast kako jedinica lokalne i regionalne samouprave tako države u cjelini.“, izjavio je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, Antonio Šustić. 

Katastarska izmjera je započela i u drugim dijelovima Karlovačke županije. 

Karlovačka županija se u posljednjih nekoliko godina ubrzano razvija, posebno u području turizma i poljoprivrednih gospodarstava. Višegodišnji program katastarskih izmjera će dodatno potaknuti gospodarske aktivnosti u svim smjerovima što je preduvjet za ostanak mladih obitelji u županiji. Vjerujem da će i odaziv na katastarsku izmjeru biti velik jer je ovo jedinstvena prilika da se u sustavnom pristupu rješavanja evidentiraju nova stanja nekretnina i riješe imovinsko-pravni odnosi“, izjavila je županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin. 

U okviru Godišnjeg programa katastarskih izmjera za 2022. godinu na području Karlovačke županije započele su katastarske izmjere za 7 katastarskih općina odnosno država je u sređivanje stanja u prostoru investirala u 2023. godini iznos od 26,204,887.21 kuna (3.477.986 EUR).  Na području Karlovačke županije do sada su izvršene ili se dovršavaju katastarske izmjere na područjima; Grada Karlovca (Karlovac I, Karlovac II, Turanj i Mala Švarča 1), Grada Ogulina (Otok Oštarijski, Ogulin 1), Grada Slunja (Slunj 1, Rakovica 1, Drežnik 1), Grada Duga Resa (Duga Resa 2), Općine Draganić (Draganić 1). Sredstava su osigurana iz državnog proračuna i proračuna Gradova i Općine u ukupnom iznosu od 15,196,192.50 kuna (2.016.881 EUR). 

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. usvojio je Hrvatski sabor 1. listopada 2021. godine i ujedno je Vlada Republike Hrvatske 3. lipnja 2022. donijela Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu. 

Sredstva potrebna za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2030. okvirno iznose 401.486.495,45 eura (3.025.000.000,00 kuna). Ona su dijelom osigurana na stavkama državnog proračuna, a većim dijelom Višegodišnji program financirat će se sredstvima iz EU fondova.

Kontakt za medije:
Marina Karamatić Sopić
Ambrela komunikacije
091 33 82 042
marina@ambrela.hr

Prethodna Početak katastarske izmjere na području Grada Karlovca i Karlovačke županije

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.