09 stu 2023
Aktivnosti

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Strašnik Novi

09.11.2023.

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

16 stu 2023
Aktivnosti

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Novo Selo Glinsko 1

16.11.2023.

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

22 stu 2023
Aktivnosti

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Brodski Drenovac

22.11.2023.

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

30 stu 2023
Aktivnosti

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Stara Drenčina 1

30.11.2023.

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

04 pro 2023
Aktivnosti

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Kosore Nove

04.12.2023.

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

07 pro 2023
Aktivnosti

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Imbriovec Novi

07.12.2023.

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

11 pro 2023
Aktivnosti

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Graberje Novo

11.12.2023.

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

11 pro 2023
Aktivnosti

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Frkljevci

11.12.2023.

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

11 pro 2023
Aktivnosti

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Suhovare Nove

11.12.2023.

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

11 pro 2023
Aktivnosti

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Dračevac Ninski

11.12.2023.

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.