Date
30.01.2023.
In Vijesti

Održano pet edukativno-informativnih radionica u okviru izvršavanja aktivnosti iz Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu

Od 20. do 27. siječnja 2023. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održano je pet edukativno-informativnih radionica u okviru izvršavanja aktivnosti iz Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 1. listopada 2021. godine donio je Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. koji predstavlja najveći projekt u Republici Hrvatskoj u području zemljišne administracije ikada i koji je pripremljen u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske.

Vlada RH je na sjednici u lipnju 2022. godine donijela odluku o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu.

Državna geodetska uprava i predstavnici geodetskih tvrtki u prosincu 2022. godine potpisali su Ugovore o javnoj nabavi usluga za katastarske izmjere i Ugovore o javnoj nabavi usluga geodetskog nadzora nad uslugama provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja na području 14 županija, 29 jedinica lokalne samouprave i 60 katastarskih općina, sveukupno 37.559 ha.

Obzirom na zahtjevnost i opseg aktivnosti koje su planirane Višegodišnjim programom Državna geodetska uprava je u cilju ubrzanja i pojednostavljivanja postupanja obnove katastarskih operata (odnosno obnove zemljišnih knjiga) temeljem provedene katastarske izmjere napravila iskorak u načinu prikupljanja i obrade podataka o katastarskim česticama i nositeljima prava, sistematiziranju obrađenih podataka u popisnom listu koji služi za potrebe predočavanja te u postupanju/obvezi geodetskih i pravnih stručnjaka u okviru predočavanje podataka iz popisnog lista i katastarskog plana nositeljima prava.

U cilju osiguravanja ujednačenog postupanja geodetskih stručnjaka u okviru izvršavanja ugovornih obveza te dodatnog upućivanja geodetskih izvoditelja na provedbu svih propisa koji utječu na prikupljanje i obradu podataka u okviru katastarske izmjere, a za potrebe obnove katastarskog operata odnosno obnove/osnivanja zemljišne knjige, Državna geodetska uprava je organizirala 5 jednodnevnih edukativno-informativnih radionica.

Radionicama je prisustvovalo 260 stručnjaka među kojima su predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave, pročelnici područnih ureda za katastar, na čijim područjima se provode katastarske izmjere iz Godišnjeg programa, predstavnici tvrtki (direktori, predstavnici uprava) s kojima je Državna geodetska uprava sklopila ugovore, ključni geodetski i pravni stručnjaci te drugi nominirani stručnjaci koji će organizirati i izvršavati ugovorene aktivnosti te ključni stručnjaci koji provode geodetski nadzor.

Prethodna Otvoreni radovi katastarske izmjere na području Grada Pleternice

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.