Date
23.01.2023.
In Vijesti

Održana prva edukativno-informativna radionica u okviru izvršavanja aktivnosti iz Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu

Dana 20. siječnja 2023. godine u organizaciji Državne geodetske uprave održana je prva edukativno-informativna radionica u okviru izvršavanja aktivnosti iz Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu.

Hrvatski sabor je na sjednici, održanoj dana 1. listopada 2021. godine,  donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. koji predstavlja najveći projekt u Republici Hrvatskoj u području zemljišne administracije ikada i koji je pripremljen u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske.

Vlada RH je na sjednici u lipnju 2022. donijela odluku o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022.
Državna geodetska uprava i predstavnici geodetskih tvrtki u prosincu 2022. potpisali su Ugovore o javnoj nabavi usluga za katastarske izmjere i Ugovore o javnoj nabavi usluga geodetskog nadzora nad uslugama provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja na području 14 županija, 29 jedinica lokalne samouprave i 60 katastarskih općina, sveukupno 37.559 ha.

Obzirom na zahtjevnost i opseg aktivnosti koje su planirane Višegodišnjim programom Državna geodetska uprava, je u cilju  ubrzanja i pojednostavljivanja postupanja obnove katastarskih operata (odnosno obnove zemljišnih knjiga) temeljem provedene katastarske izmjere, napravila iskorak u načinu prikupljanja i obrade podataka o katastarskim česticama i nositeljima prava, sistematiziranju obrađenih podataka u popisnom listu koji služi za potrebe predočavanja te u postupanju/obvezi geodetskih i pravnih stručnjaka u okviru predočavanje podataka iz popisnog lista i katastarskog plana nositeljima prava.

U cilju osiguravanja ujednačenog postupanja geodetskih stručnjaka u okviru izvršavanja ugovornih obveza te dodatnog upućivanja geodetskih izvoditelja na provedbu svih propisa koji utječu na prikupljanje i obradu podataka u okviru katastarske izmjere, a za potrebe obnove katastarskog operata odnosno obnove/osnivanja zemljišne knjige, Državna geodetska uprava je organizirala 5 jednodnevnih edukativno-informativnih radionica.

Prvoj radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave, pročelnici Područnog ureda za katastar Požega, Karlovac, Bjelovar, Slavonski Brod i Čakovec, predstavnici tvrtki (direktori, predstavnici uprava) s kojima je Državna geodetska uprava sklopila ugovore, ključni geodetski i pravni stručnjaci te drugi nominirani stručnjaci koji će organizirati i izvršavati ugovorene aktivnosti te ključni stručnjaci koji provode geodetski nadzor.

Prethodna Otvoreni radovi katastarske izmjere na području Općine Zrinski Topolovac

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.