Date
11.10.2021.
In Vijesti

Objavljen Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

U „Narodnim novinama“ broj 109/2021 od 8. listopada 2021. godine objavljen je Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Program se izvršava kroz godišnje programe koji se odnose na poslove katastra nekretnina koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske.

Provođenjem aktivnosti iz Programa može se očekivati čitav niz pozitivnih učinaka:

  • jačanje konkurentnosti gospodarstva
  • unaprjeđenje poslovnog okruženja
  • učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina
  • rast investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata
  • poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
  • unaprjeđenje javne uprave
  • poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Poveznica na Narodne novine.

Prethodna Usvojen Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.