Date
03.05.2024.

Obavijest nositeljima prava – k.o. Krasica

Obavještavamo vas da su započeli radovi na projektu provođenja katastarske
izmjere i obnove zemljišnih knjiga temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2024. godinu na području Grada Bakra za dio katastarske općine Krasica.

Izvoditelj radova na projektu je tvrtka GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o., a nadzor nad projektom obavlja Državna geodetska uprava.

Projekt obuhvaća:
1. Katastarsku izmjeru nekretnina:
utvrđivanje oblika i površine svake nekretnine (katastarskih čestica, zgrada i drugih građevina)
utvrđivanje stvarnih nositelja prava na nekretninama
2. Predočavanje svih podataka prikupljenih terenskom izmjerom
3. Izradu novog katastarskog plana
4. Obnovu zemljišne knjige

Pozivamo vas na Javni skup o prezentaciji projekta na kojem možete dobiti sve potrebne informacije o postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga.

Javni skup održati će se u petak, 10. svibnja 2024. godine, u 17:30 sati u prostoru Doma kulture „Franjo Tijan“ na Krasici.
Molimo da se ovom pozivu odazovete u što većem broju jer kvaliteta posla uvelike ovisi o suradnji i informiranosti stranaka – nositeljima prava na nekretninama.

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k.o. Krasica dio

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.