KOPRIVNICA_JAVNATRIBINA1
Date
07.05.2024.

Obavijest nositeljima prava – k. o. Koprivnički Bregi i k. o. Glogovac (naselje Štaglinec)

Obavještavamo vas da su započeli radovi na projektu provođenja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2024. godinu na području Grada Koprivnice za dio k. o.  Koprivnički Bregi i dio k. o. Glogovac (naselje Štaglinec).

Izvoditelj radova na projektu je tvrtka GEO-GAUSS d.o.o., a nadzor nad projektom obavlja Državna geodetska uprava.

Projekt obuhvaća:
1. Katastarsku izmjeru nekretnina:
utvrđivanje oblika i površine svake nekretnine (katastarskih čestica, zgrada i drugih građevina)
utvrđivanje stvarnih nositelja prava na nekretninama
2. Predočavanje svih podataka prikupljenih terenskom izmjerom
3. Izradu novog katastarskog plana
4. Obnovu zemljišne knjige

Pozivamo vas na Javni skup o prezentaciji projekta na kojem možete dobiti sve potrebne informacije o postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga.

Javni skup održati će se u ponedjeljak, 13. svibnja 2024. godine, u 18:00 sati u prostoru Društvenog doma u Štaglincu 22A.

Molimo da se ovom pozivu odazovete u što većem broju jer kvaliteta posla uvelike ovisi o suradnji i informiranosti stranaka – nositeljima prava na nekretninama.

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k.o. Koprivnički Bregi i dio k.o. Glogovac (naselje Štaglinec)

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.