Date
14.04.2024.
Time
11:00 - 11:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za k. o. Tomašanci

Katastarska općina:
za k. o. Tomašanci

Lokacija: u Domu kulture u Tomašancima, Stjepana Radića 1

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Započela katastarska izmjera naselja Molunat u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.