Teodolit
Date
23.05.2024.
Time
19:00 - 19:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Virovitica grad i dio k. o. Rezovac

Katastarska općina:
dio k. o. Virovitica grad i dio k. o. Rezovac

Lokacija:  u prostorijama Društvenog doma Milanovac – kod nogometnog igrališta

Javna tribina održat će se 23.05.2024. g. u 19:00 sati

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Brodski Stupnik i dio k. o. Lovčić

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.