Date
15.04.2024.
Time
18:00 - 18:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Semeljci

Katastarska općina:
dio k. o. Semeljci

Lokacija:  u Društvenom domu Semeljci, na adresi Semeljci, Kolodvorska 2

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za k. o. Tomašanci

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.