Date
23.04.2024.
Time
19:00 - 19:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k.o. Ruševo

Katastarska općina:
k.o. Ruševo dio

Lokacija: u prostorijama vatrogasnog doma Ruševo 63

 

 

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Obavijest nositeljima prava – k.o. Krasica

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.