Date
02.05.2024.
Time
17:30 - 17:30

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Radovica

Katastarska općina:
dio k. o. Radovica

UPUTE NOSITELJIMA PRAVA

Lokacija:  u prostorijama Hrvatskog doma Cetingrad

Datum i vrijeme: 02.05.2024. g. u 17:30 sati

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Pešćenica

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.