Date
23.04.2024.
Time
18:30 - 18:30

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Pištana – Grad Orahovica

Katastarska općina:
dio k. o. Pištana

Lokacija: u prostoru Društvenog doma Donja Pištana, Bana Jelačića 18, Donja Pištana

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Bedenica

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.