Javna tribina_Bukvik
Date
23.04.2024.
Time
17:00 - 17:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Pištana – Općina Čačinci

Katastarska općina:
dio k. o. Pištana

Lokacija: u prostoru Društvenog doma Bukvik, Omera Šilovića 50A, Bukvik

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Pištana – Grad Orahovica

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.