Date
16.04.2024.
Time
18:00 - 18:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Pešćenica

Katastarska općina:
dio k. o. Pešćenica

PREGLEDNA KARTA

Lokacija:  u prostorijama Društvenog vatrogasnog doma Pešćenica na adresi Zagrebačka ulica 96b, Pešćenica

Javna tribina održat će se 16.04.2024. g. u 18:00 sati

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Virovitica grad i dio k. o. Rezovac

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.