Oriovac_javna tribina
Date
07.05.2024.
Time
18:00 - 18:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Oriovac

Katastarska općina:
dio k. o. Oriovac

PREGLEDNA KARTA

Lokacija:  Kino sala na adresi Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac

Javna tribina održat će se 07.05.2024. g. u 18,00 sati

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Adžamovci i k. o. Brđani

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.