Date
02.05.2024.
Time
17:00 - 17:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Maljevac

Katastarska općina:
dio k. o. Maljevac

Lokacija:  u prostorijama Biostar d.o.o. na adresi Maljevac 50, Maljevac

U cilju što bolje komunikacije i suradnje sa strankama izvršitelji radova (ACES d.o.o., Zadar i GEOMODELING d.o.o, Zagreb) će otvoriti terenski ured u prostorijama Biostar d.o.o. na adresi Maljevac 50, Maljevac , gdje će biti izložena pregledna karta obuhvata izmjere i gdje će se svi vlasnici moći još detaljnije upoznati s postupkom i područjem izmjere.


[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Lokvičić

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.