Predočavanje
Date
23.07.2024.
Time
16:00 - 16:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Kvarte i za dio k.o. Studenci

Katastarska općina:
za dio k. o. Kvarte i za dio k.o. Studenci

Lokacija: u prostoru DVD-a Perušić, na adresi Karaula 2b, Perušić
Datum i vrijeme: 23. srpnja 2024. godine u 16:00

UPUTE ZA OBILJEŽAVANJE

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Početak geodetske izmjere u Milanovcu: Povijesni korak za Viroviticu
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.