Date
21.05.2024.
Time
18:00 - 18:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k.o. Krapine

Katastarska općina:
za dio k.o. Krapine (naselja Doliće, dio Krapine (ul. Miška Pavića, Uska ulica i dio ul. Augusta Cesarca), Lazi Krapinski, dio Podgora Krapinska, dio Strahinje, Straža Krapinska, Šušelj Brijeg, dio Tkalci, dio Trški Vrh, Vidovec Krapinski, Zagora i dio Žutnica)

Lokacija: u Pučkom otvorenom učilištu Krapina (mala dvorana), Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13 u Krapini

Datum i vrijeme: 21. 05. 2024. godine u 18:00 sati

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Obavijest nositeljima prava – k.o. Koprivnički Bregi i k.o. Glogovac (naselje Štaglinec)

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.