KOPRIVNICA_JAVNATRIBINA1
Date
13.05.2024.
Time
18:00 - 18:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k.o. Koprivnički Bregi  i dio k.o. Glogovac (naselje Štaglinec)

Katastarska općina:
za dio k.o. Koprivnički Bregi  i dio k.o. Glogovac (naselje Štaglinec)

Lokacija: u Društvenom domu Štaglinec, Štaglinec 22a 

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dijelove katastarskih općina Čaporice, Košute i Vedrine

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.