Date
12.04.2024.
Time
17:30 - 17:30

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Katuni i dio k. o. Žeževica

Katastarska općina:
dio k. o. Katuni i dio k. o. Žeževica

Lokacija:  prostorije općine Šestanovac na adresi  Dr. Franje Tuđmana 75, Šestanovac

Zainteresirane stranke mogu se javiti na broj mobitela 0991656395, e-mail sestanovac@geodata.hr ili u terenski ured izvoditelja na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 75, svakog dana od 9 do 12 sati.

OBRAZAC – STVARNI NOSITELJI PRAVA ZA OBILJEŽAVANJE ČESTICA

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za k. o. Pluska

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.