Date
25.04.2024.
Time
17:00 - 17:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k.o. Delnice

Katastarska općina:
k.o. Delnice dio

Lokacija:  u Radničkom domu u Delnicama

 

 

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri za područje katastarske općine Delnice

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.