Date
19.04.2024.
Time
16:30 - 16:30

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Cvitovići

Katastarska općina:
dio k. o. Cvitovići

Lokacija: u prostoru Mjesnog odbora Cvitović, Cvitović 100, Cvitović

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Mrzlo Polje Mrežničko

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.