Cista provo_javno izlaganje
Date
29.04.2024.
Time
17:00 - 17:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Cista, Biorine i Lovreć

Katastarska općina:
dio k. o. Cista, Biorine i Lovreć

Lokacija:  u prostorijama Osnovne škole Cista Provo

Javna tribina održat će se 29.04.2024. g. u 17,00 sati

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Majske Poljane Nova

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.