Cista provo_javno izlaganje
Date
30.04.2024.
Time
17:00 - 17:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Cista, Biorine i Lovreć

Katastarska općina:
dio k. o. Cista, Biorine i Lovreć

Lokacija:  u Domu kulture Cista Velika

Javna tribina održat će se 30.04.2024. g. u 17,00 sati

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Cista, Biorine i Lovreć

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.