Date
29.04.2024.
Time
18:00 - 18:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Bukevje

Katastarska općina:
dio k. o. Bukevje

UPUTE NOSITELJIMA PRAVA

Lokacija:  u prostoriji Društveno vatrogasnog doma Bukevje na adresi Bukevje 80, Bukevje.

Datum i vrijeme: 29. 04. 2024. godine u 18:00

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Radovica

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.